Program kongresa

ZNANSTVENI PROGRAM

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

TEME

  1. Obiteljska medicina između Štampara i umjetne inteligencije: od doktora iz malog mista do doktora AI
  2. Onkologija – Najčešća tumorska sijela i njihovi najčešći simptomi – kako ih što ranije prepoznati, obiteljski liječnik kao dio multidisciplinarnog tima
  3. Pandemije nakon pandemije
  4. Socijalna psihijatrija – posljedice epidemije Covid-19, kako se mijenja svijest ljudi – kako zajednica pomaže, a kako umjetna inteligencija; prva psihološka pomoć (intervencije u krizi, kako LOM može naučiti građane/pacijente da pomognu jedni drugima); depresija, prevencija depresije i suicida.

Preuzmite program u PDF formatu