Prije no predate sažetak molimo Vas pogledajte uputu za izradu istog.

Napomena – prijava sažetaka ne znači registraciju na kongresu. Molimo registrirajte se putem registracijskog obrasca kada bude dostupan.

Rok za predaju sažetaka je produžen do 15.04.2021. Slanje gotovih radova do 15.05.2021. O sažetcima ćete biti obavješteni do 01.05.2021.

Hvala! Prijava sažetaka je završila.