Kotizacije

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 01.04.2021.

Članovi KoHOM-a
1.700,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
1.900,00 kn
Osoba u pratnji
500,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
500,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
600,00 kn
Umirovljenici
600,00kn
Studenti
400,00 kn
Medicinske sestre
500,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
500,00 kn

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 01.04.2021.

Članovi KoHOM-a
1.900,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
2.100,00 kn
Osoba u pratnji
600,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
600,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
700,00 kn
Umirovljenici
600,00 kn
Studenti
400,00 kn
Medicinske sestre
700,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
500,00 kn

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim stručnim sadržajima kongresa, predavanjima i radionicama, kongresne materijale (Konačni program i Zbornik radova), pristup sponzorskoj izložbi, pristup E-posterima, bodove HLK-a, pauze za kavu.